Kategorija: Fiskal

Radni nalog – 291F041

Primljen Lapoto Hp compaq 63o sa razbijenim ekranom . Procjenu javiti na gsm: 091250 6214

Radni nalog – 42CC9AB

otišao konektor

i još jedan

Radni nalog – 0B85F7A

Probni test sa printanjem traka